03 Απριλίου 2024

Στο σύνδεσμο https://www.hzoos.gr/el/ypotrofia-eze-margarita-metallinoy-2023-2025 μπορείτε να δείτε τις Εκθέσεις Αποτελεσμάτων των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τους υπότροφους του 2023, καθώς και τους τίτλους των προτάσεων που χρηματοδοτούνται για το 2024.