Λίγα λόγια για εμάς

Η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων. Ιδρύθηκε το 1980 με έδρα την Αθήνα. Αυτή την στιγμή έχει πάνω από 300 μέλη από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Κρήτη και άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό. Μέλη της είναι όσοι έχουν τεκμηριωμένη επιστημονική δραστηριότητα σε ζωολογικά θέματα αλλά έκτακτα μέλη γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφέρονται για τους σκοπούς της εταιρείας.

Προφίλ
Προφίλ

Σκοπός της εταιρίας

Σκοπός της εταιρείας είναι η μελέτη της γεωγραφικής κατανομής (Ζωογεωγραφία), της Οικολογίας και της Συστηματικής των ζώων του ελληνικού χώρου, η προστασία της πανίδας της Ελλάδας καθώς και η μελέτη των συναφών προβλημάτων.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι η συγκέντρωση της επιστημονικής βιβλιογραφίας της αναφερόμενης στην πανίδα της Ελλάδας, η προώθηση, ο συντονισμός αυτής, η παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για κάθε τι που έχει σχέση με την πανίδα και την προστασία της, η ανταλλαγή πληροφοριών, η διοργάνωση συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και συζητήσεων, η έκδοση συγγραμμάτων, μελετών, περιοδικών ή η ενίσχυση για την έκδοση τους, όπως και η υποβοήθηση κάθε άλλου είδους δραστηριότητας που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας.