Υποτροφία ΕΖΕ «Μαργαρίτα Μεταλληνού 2023-2025»

Η ΕΖΕ προκηρύσσει, για τα μέλη της, τρεις υποτροφίες ανά έτος για τα επόμενα τρία έτη στη μνήμη της βιολόγου Μαργαρίτας Μεταλληνού, με αντικείμενο την έρευνα πάνω σε οποιοδήποτε θέμα αφορά την πανίδα της Ελλάδας.


ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Κάθε υποτροφία θα φτάνει μέχρι το ύψος των €2.000 και θα διαρκεί για ένα ημερολογιακό έτος. Η συγκεκριμένη έρευνα θα πρέπει να μην λαμβάνει χρηματοδότηση από άλλη πηγή.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επιτροπή αξιολόγησης θα αποτελείται από τα μέλη του ΔΣ της ΕΖΕ. Στις περιπτώσεις που κάποιο μέλος του ΔΣ συμμετέχει άμεσα (π.χ. είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας) ή έμμεσα (π.χ. η/ο υποψήφιος είναι συγγενής ή συνεργάτης σε οποιοδήποτε επίπεδο) σε μία ερευνητική πρόταση, θα αποσύρεται από την αξιολόγησή της. Πέραν όσων αναφέρονται παρακάτω, το ΔΣ θα εξετάζει και θα ευνοεί προτάσεις που θα υποβάλλονται από νέες/ους ερευνήτριες/νητές.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Υποψηφιότητα για την υποτροφία μπορεί να καταθέσει κάθε οικονομικά τακτοποιημένο μέλος της ΕΖΕ. Για την υποβολή της υποψηφιότητας απαιτείται η κατάθεση των εξής:
• σύντομο βιογραφικό
• σύντομη περιγραφή του σκοπού και του αντικειμένου της πρότασης (έκτασης κατ’ ελάχιστον μίας σελίδας)
• χρονοδιάγραμμα της έρευνας
• ανάλυση του αιτούμενου ποσού και της αναγκαιότητας της χρηματοδότησης (χωρίς περιορισμό όσον αφορά τις κατηγορίες δαπάνης)
Συνολικά, τα παραπάνω δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 4 σελίδες Α4 ή τις 3000 λέξεις.


ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Υποψηφιότητες θα κατατίθενται μέχρι την 10η Δεκεμβρίου κάθε έτους (ειδικά για το 2023 μέχρι την 10η Ιανουαρίου) στο e-mail της ΕΖΕ info@hzoos.gr (τίτλος μηνύματος: Υποτροφία ΕΖΕ «Μ. Μεταλληνού»_ΟΝΟΜ/ΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ). Οι κρίσεις θα ανακοινώνονται μέχρι την 20η Ιανουαρίου του επόμενου έτους (ειδικά για το 2023, μέχρι την 30η Ιανουαρίου) από την ιστοσελίδα της ΕΖΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η καταβολή των αιτούμενων ποσών θα γίνεται σε συνεννόηση με τον Ταμία της ΕΖΕ τις αμέσως επόμενες ημέρες της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Η/Ο υπότροφος, θα πρέπει να καταθέτει αναλυτική έκθεση στο τέλος του έτους που θα περιγράφει την έρευνα και το αποτέλεσμά της, καθώς και τη συμβολή σε αυτήν της ληφθείσας από την ΕΖΕ χρηματοδότησης. Η έκθεση θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, χωρίς δηλαδή αναλυτικά τεχνικά στοιχεία. Επιπλέον, θα πρέπει να συμμετάσχει στο κάθε φορά επερχόμενο συνέδριο της ΕΖΕ (ICZEGAR) με αναρτημένη παρουσίαση ή ομιλία. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιευτούν σε επιστημονική άρθρο, θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς η οικονομική ενίσχυση που έλαβε η/ο υπότροφος από την ΕΖΕ.

Margarita Metallinou

Υποτροφίες 2024

Κατόπιν της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από το ΔΣ της Εταιρείας, επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση από την υποτροφία οι κάτωθι τρεις προτάσεις:

  1. Ιάκωβος Δημητρίου: Βιοποικιλότητα και οικολογία των μυρμηγκιών της νήσου Αστυπάλαιας.
  2. Ευάγγελος Κουτσούκος: Βιοποικιλότητα παρασιτικών σφηκών (Hymenoptera: Chalcidoidea) σχετιζόμενων με είδη κικηδοποιών διπτέρων της οικογένειας Cecidomyiidae στην Ελλάδα.
  3. Δέσποινα Μίγκλη: Διερεύνηση της παρουσίας του Μυωξού του Roach (Myomimus roachi) στο νομό Έβρου.

Υποτροφίες 2023

Κατόπιν της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από το ΔΣ της Εταιρείας, επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση από την υποτροφία οι κάτωθι τρεις προτάσεις:

  1. Μαρία Κολενδριανού: Κρητική μυγαλή: χρήση παλαιοπεριβαλλοντικών δεικτών και αναλύσεων γεωμετρικής μορφομετρίας για τη διερεύνηση της ιστορίας ενός αινιγματικού είδους. Έκθεση Αποτελεσμάτων.
  2. Μαρία Μαξιμιάδη: Συμπεριφορική μελέτη στο είδος Falco eleonorae Géné, 1837 κατά τη χρήση γλυκού νερού στα Αντικύθηρα.Έκθεση Αποτελεσμάτων.
  3. Αικατερίνη-Αλεξάνδρα Δεμερτζή: Διερεύνηση της συμβολής των καστανιών στη διατήρηση του πληθυσμού των δρυοκολαπτών.Έκθεση Αποτελεσμάτων.