Βασεί του Καταστατικού και των αποφάσεων του ΔΣ και της ΓΣ, η συνδρομή για φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) έχει οριστεί σε 15 ευρώ και για τα υπόλοιπα μέλη (πανεπιστημιακούς, ερευνητές, κ.ά.) σε 25 ευρώ.
Τα στοιχεία του λογαριασμού για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής είναι τα παρακάτω:
Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς
ΙΒΑΝ: GR63 0172 7540 0057 5404 1886 423. Με Bold ο απλός αριθμός λογαριασμού για όσους κάνουν μεταφορά από λογαριασμό τους στην Πειραιώς
Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κάνετε λήψη της Αίτησης εγγραφής νέου τακτικού/έκτακτου μέλους της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας και αφού την συμπληρώσετε την στέλνετετε ηλεκτρονικά στο email της ΕΖΕ info@hzoos.gr.

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας
Παρακαλώ να με εγγράψετε τακτικό/έκτακτο μέλος της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας.