Συνέδρια

15th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions (ICZEGAR)

15th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions (ICZEGAR)

14th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions (ICZEGAR)

Please visit regularly the website (http://14iczegar.bio.auth.gr) for updated information on all issues related to the congress. Communication via e-mail <14iczegar@bio.auth.gr> is strongly encouraged.

13ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΖΩΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Έλαβε χώρα στο Ηράκλειο Κρήτης την περίοδο 7 με 11 Οκτωμβρίου 2015

11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΖΩΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Έλαβε χώρα στο Ηράκλειο Κρήτης την περίοδο 21 με 25 Σεπτεμβρίου του 2009

9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΖΩΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη την περίοδο 22 με 25 Μαΐου του 2002

6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΖΩΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη την περίοδο 5 με 9 Απριλίου 1993

5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΖΩΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Έλαβε χώρα στο Ηράκλειο Κρήτης την περίοδο 16 με 20 Απριλίου 1990

4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΖΩΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Έλαβε χώρα στα Καμένα Βούρλα την περίοδο 20 με 25 Απριλίου 1987