Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την παρακάτω ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ

Άδειες Ερευνών