05 - 09 Απριλίου 1993

THESSALONIKI, GREECE, 5 - 9/4/1993