22 - 25 Μαΐου 2002

THESSALONIKI , GREECE, 22-25.5.2002