Συνέδρια

15th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions (ICZEGAR)

15th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions (ICZEGAR)

14th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions (ICZEGAR)

Please visit regularly the website (http://14iczegar.bio.auth.gr) for updated information on all issues related to the congress. Communication via e-mail <14iczegar@bio.auth.gr> is strongly encouraged.

13 TH INTERNATIONAL CONGRESS ON THE ZOOGEOGRAPHY AND ECOLOGY OF GREECE AND ADJACENT REGIONS

Έλαβε χώρα στο Ηράκλειο Κρήτης την περίοδο 7 με 11 Οκτωμβρίου 2015

12 TH INTERNATIONAL CONGRESS ON THE ZOOGEOGRAPHY AND ECOLOGY OF GREECE AND ADJACENT REGIONS

Έλαβε χώρα στην Αθήνα την περίοδο 18 με 22 Ιουνίου 2012

11 TH INTERNATIONAL CONGRESS ON THE ZOOGEOGRAPHY AND ECOLOGY OF GREECE AND ADJACENT REGIONS

Έλαβε χώρα στο Ηράκλειο Κρήτης την περίοδο 21 με 25 Σεπτεμβρίου του 2009

10 TH INTERNATIONAL CONGRESS ON THE ZOOGEOGRAPHY AND ECOLOGY OF GREECE AND ADJACENT REGIONS

Έλαβε χώρα στην Πάτρα την περίοδο 26 με 30 Ιουνίου του 2006

9 TH INTERNATIONAL CONGRESS ON THE ZOOGEOGRAPHY AND ECOLOGY OF GREECE AND ADJACENT REGIONS

Έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη την περίοδο 22 με 25 Μαΐου του 2002

8 TH INTERNATIONAL CONGRESS ON THE ZOOGEOGRAPHY AND ECOLOGY OF GREECE AND ADJACENT REGIONS

Έλαβε χώρα στην Καβάλα την περίοδο 17 με 21 Μαΐου του 1999

7 th INTERNATIONAL CONGRESS ON THE ZOOGEOGRAPHY AND ECOLOGY OF GREECE AND ADJACENT REGIONS

Έλαβε χώρα στην Αθήνα την περίοδο 1 με 5 Μαΐου του 1996 

6 th INTERNATIONAL CONGRESS ON THE ZOOGEOGRAPHY AND ECOLOGY OF GREECE AND ADJACENT REGIONS

Έλαβε χώρα την περίοδο 5 με 9 Απριλίου 1993

5 th INTERNATIONAL CONGRESS ON THE ZOOGEOGRAPHY AND ECOLOGY OF GREECE AND ADJACENT REGIONS

Έλαβε χώρα στο Ηράκλειο Κρήτης την περίοδο 16 με 20 Απριλίου 1990

4 th INTERNATIONAL CONGRESS ON THE ZOOGEOGRAPHY AND ECOLOGY OF GREECE AND ADJACENT REGIONS

Έλαβε χώρα στα Καμένα Βούρλα την περίοδο 20 με 25 Απριλίου 1987 

3 d INTERNATIONAL CONGRESS ON THE ZOOGEOGRAPHY AND ECOLOGY OF GREECE AND ADJACENT REGIONS

Έλαβε χώρα στην Πάτρα την περίοδο 23 με 27 Απριλίου 1984

2 nd INTERNATIONAL CONGRESS ON THE ZOOGEOGRAPHY AND ECOLOGY OF GREECE AND ADJACENT REGIONS

Έλαβε χώρα στην Αθήνα την περίοδο 7 με 12 Σεπτεμβρίου 1981

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON THE ZOOGEOGRAPHY AND ECOLOGY OF GREECE AND ADJACENT REGIONS

Έλαβε χώρα στην Αθήνα την περίοδο 5 με 10 Απριλίου του 1978