Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Πέτρος Λυμπεράκης Πρόεδρος
Παναγιώτης Παφίλης Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Μήτσαινας Γραμματέας
Χρήστος Γεωργιάδης Ταμίας
Διονύσης Γιουλάτος  Μέλος
Δημήτρης Τσαπάρης Μέλος
Μαρία Χατζάκη Μέλος
Δημήτρης Πουρσανίδης Μέλος (Αναπλ.)
Σπύρος Σφενδουράκης Μέλος (Αναπλ.)