Συμμετοχή της ΕΖΕ στο προσεχές συνέδριο της ΕΟΕ

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΖΕ στο προσεχές συνέδριο της ΕΟΕ, η οργανωτική επιτροπή του HELECOS 10 μας απέστειλε την ακόλουθη επιστολή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του συνεδρίου στο ακόλουθο σύνδεσμο: www.helecos10.gr

Αρχεία